Create your resume - Let employers find you

โรงพยาบาล jobs

Sort by: relevance - date
Page 6 of 152 jobs

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นครศรีธรรมราช
407 บาทต่อชั่วโมง
 • ด้วย โรงพยาบาลมหาราชนครธรรมราช มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เข้ารับการจัดจ้างเป็นลูกจ้าง สังกัดโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จำนวน 16 ตำแหน่ง 41 อัตรา ดังต…

เภสัชกร

นครศรีธรรมราช
691 บาทต่อวัน
 • ด้วย โรงพยาบาลมหาราชนครธรรมราช มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เข้ารับการจัดจ้างเป็นลูกจ้าง สังกัดโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จำนวน 14 ตำแหน่ง 61 อัตรา ดังน…

พนักงานประจำตึก

ภูเก็ต
 • รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าเป็นพนักงาน จำนวน 7 ตำแหน่ง หลายอัตรา ตามรายละเอียดดังนี้.
 • สมัครได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารคุณพุ่มชั้น 5 โทร 076-361234 ต่อ 6545-6.

ช่างโฟร์คลิฟท์ (15,xxx ++)

สงขลา
 • ซ่อมบำรุงรถฟอล์กลิฟต์ผลิตจากประเทศ ญี่ปุ่น จีน ทั้งในสำนักงาน โรงซ่อม และนอกสถานที่ (Mobile Service).
 • จบการศึกษาขั้นต่ำระดับอนุปริญญา ปวช ปวส ในสาขาเครื่องยนต์…

ผู้จัดการ สถานีบริการน้ำมัน ปตท.คันธุลี 1 อัตรา

ท่าชนะ, สุราษฎร์ธานี
15,000 บาทต่อสัปดาห์
 • บริษัท จิยางกูรปิโตรเลียม จำกัด และกลุ่มบริษัทฯในเครือ จิยางกูรกรุ๊ป มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาความเป็นผู้นำในการประกอบธุรกิจ ด้านปิโตรเลียมและกลุ่มธุรกิจค้าปล…

พนักงานเภสัชกรรม

นครศรีธรรมราช
310 บาทต่อชั่วโมง
 • ด้วย โรงพยาบาลมหาราชนครธรรมราช มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เข้ารับการจัดจ้างเป็นลูกจ้าง สังกัดโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จำนวน 16 ตำแหน่ง 41 อัตรา ดังต…

ผู้จัดการ/รองผู้จัดการ/พนักงานฝ่ายพัฒนาบุคลากร

ภูเก็ต
15,000 - 40,000 บาทต่อเดือน
 • 2539 เมื่อบริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นสวนสัตว์เปิด และสวนสนุกที่ประสบความสำเร็จสูงสุดในประเทศไทย ตัดสินใจที่จะขยายขอบเขตการดำเนินงานไปยังเกาะภูเก…

พยาบาลวิชาชีพ Cath Lab (PLG)

พัทลุง
 • RN In charge ปฏิบัติงานในฐานะผู้ควบคุม กำกับ ดูแลเจ้าหน้าที่ในเวรเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผู้ป่วย ทำหน้าที่ในการวางแผนการปฏิบัติงาน มอบหมายงาน ตรวจสอบ และแก้ไขป…

ผู้จัดการฝ่ายพัสดุ

ภูเก็ต
20,000 - 35,000 บาทต่อเดือน
 • 2539 เมื่อบริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นสวนสัตว์เปิด และสวนสนุกที่ประสบความสำเร็จสูงสุดในประเทศไทย ตัดสินใจที่จะขยายขอบเขตการดำเนินงานไปยังเกาะภูเก…

พนักงานขาย (ปฏิบัติงานประจำโครงการ จ.สุราษฎร์ธานี)

สุราษฎร์ธานี
 • บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด (มหาชน).
 • บ้านสวยกรุ๊ป เป็นผู้นำในธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์อันดับหนึ่งของภาคใต้ มีผลการดำเนินงานและการขยายการลงทุนที…

นักเทคนิคการแพทย์

นครศรีธรรมราช
11,230 บาทต่อสัปดาห์
 • ด้วย โรงพยาบาลมหาราชนครธรรมราช มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เข้ารับการจัดจ้างเป็นลูกจ้าง สังกัดโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จำนวน 16 ตำแหน่ง 41 อัตรา ดังต…

เลขานุการ

ภูเก็ต
20,000 - 35,000 บาทต่อเดือน
 • 2539 เมื่อบริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นสวนสัตว์เปิด และสวนสนุกที่ประสบความสำเร็จสูงสุดในประเทศไทย ตัดสินใจที่จะขยายขอบเขตการดำเนินงานไปยังเกาะภูเก…

ผู้จัดการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ(International Public Relati...

ภูเก็ต
30,000 - 50,000 บาทต่อเดือน
 • 2539 เมื่อบริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นสวนสัตว์เปิด และสวนสนุกที่ประสบความสำเร็จสูงสุดในประเทศไทย ตัดสินใจที่จะขยายขอบเขตการดำเนินงานไปยังเกาะภูเก…

ครูภาษาไทย KP

ภูเก็ต
 • โรงเรียนเอกชนสองภาษา (Bilingual school) แห่งแรกในจังหวัดภูเก็ต มีสาขาทั่วจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดพังงา 10 สาขา เปิดสอนระดับอนุบาล ประถม และมัธยมต้น มีนักเร…

นักแสดง (ศิลปการแสดง)

ภูเก็ต
10,000 - 20,000 บาทต่อสัปดาห์
 • 2539 เมื่อบริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นสวนสัตว์เปิด และสวนสนุกที่ประสบความสำเร็จสูงสุดในประเทศไทย ตัดสินใจที่จะขยายขอบเขตการดำเนินงานไปยังเกาะภูเก…

Get new jobs for this search by email