Create your resume - Let employers find you

โรงพยาบาล jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 27 jobs

ผู้จัดการแผนกลูกค้าสัมพันธ์ (รพ.เปาโล พระประแดง) new

Phyathai Hospital
พญาไท, กรุงเทพมหานคร
รายละเอียดงาน บริหารจัดการงานและกำกับดูแลงานแผนกลูกค้าสัมพันธ์, รับผู้ป่วยใน, รับโทรศัพท์ วิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์ด้านการบริการ เพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้ร…

ผู้จัดการแผนกบัญชี new

Phyathai Hospital
พญาไท, กรุงเทพมหานคร
รายละเอียดงาน วิเคราะห์วางแผนตรวจสอบการทำบัญชี พร้อมทั้งปรับปรุงแนวทางการจัดทำบัญชีของโรงพยาบาล จัดทำบการเงิน งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน และรายงานทางบัญช…

เจ้าหน้าที่รับผู้ป่วยใน (รพ.เปาโล พระประแดง) new

Phyathai Hospital
พญาไท, กรุงเทพมหานคร
รายละเอียดงาน คัดกรองสิทธิการรักษาพยาบาลเมื่อผู้ป่วยเข้านอนในโรงพยาบาล แนะนำการใช้สิทธิและจัดเตรียมเอกสารประกอบการใช้สิทธิ ทำเอกสารเกี่ยวกับ พรบ.รถยนต์, ประก…

นักเทคนิคการแพทย์ new

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์
สระบุรี
 • เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป -วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์บัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) -มีใบประกอบวิชาชีพ -ประสบการณ์ 0-3 ปีขึ้นไป -รักงานบริการ.

ผู้จัดการแผนกการตลาด (รพ.เปาโล พหลโยธิน) new

Phyathai Hospital
พญาไท, กรุงเทพมหานคร
รายละเอียดงาน วางแผนและบริหารงานด้านการตลาด การโฆษณาประชาสัมพันธ์ สื่อสารไปกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย วางแผนการจัดกิจกรรมการตลาดให้เหมาะสม เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด…

เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ชลเวช(ชลบุรี) โรงพยา... new

ชลบุรี
 • ดูแลระบบลิฟต์ มีหน้าที่ดูแล ควบคุม ประสานงาน บำรุงรักษาซ่อมแซมอุปกรณ์ลิฟต์และกรณีระบบลิฟต์ขัดข้อง.
 • ดูแลระบบปั๊มน้ำ มีหน้าที่ ตรวจเช็ค และบำรุงรักษาปั๊มน้ำ ซ…

พนักงานเดินยา new

เมืองนนทบุรี, นนทบุรี
 • 58 หมู่ 15 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11000.
 • เบอร์ 02 921 - 3400 - 9 ต่อ 2211 และ 2212.
 • 02 921-3400 - 9 ต่อ 2211.

พนักงานต้อนรับและบริการลูกค้า new

บริษัท โรงพยาบาลวิมุต จำกัด
พญาไท, กรุงเทพมหานคร
 • ดูแลลูกค้าประเภทต่าง เช่น กลุ่มบริษัทคู่สัญญา กลุ่มประกัน กลุ่มเงินสด กลุ่มข้าราชการ กลุ่มสิทธิร่วมต่างๆ.
 • ขึ้นเยี่ยม Admit/Discharge ออกเยี่ยมลูกค้าตามบ้าน …

พยาบาลวิชาชีพ (IPD) new

นนทบุรี
 • รับผิดชอบ บริการการพยาบาล ตั้งแต่งานเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงาน ประเมินอาการผู้ป่วยเพื่อจัดความเร่งด่วน งานปฏิบัติการพยาบาล งานส่งผู้ป่วยตรวจต่อ/ตรวจวินิจฉัย.

ผู้ช่วยแม่ครัว/ผู้ช่วยในครัว หญิง สวัสดิการเยี่ยม new

สลัดเทอเรส สวนดอก
เชียงใหม่
10,001 - 13,000 บาทต่อสัปดาห์
 • เงินเดือน 9,000-11,000บาทต่อเดือน + ทิป + ค่าล่วงเวลา + เบี้ยขยัน.
 • ประกันสังคม โบนัส เบี้ยขยัน ค่าล่วงเวลา ทิป.
 • หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป.

it support new

ห.จ.ก.คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์
บางพลัด, กรุงเทพมหานคร
20,000 - 40,000 บาทต่อเดือน
 • ให้คำแนะนำและแก้ปัญหาการใช้งานของ user ด้าน IT hardware , Software , Network , Server.

เภสัชกร new

บริษัท โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี จำกัด (มหาชน)
หาดใหญ่, สงขลา
 • รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ภาพ.
 • สมัครงานได้ในเวลา จันทร์-ศุกร์ (เวลา 8.30 - 16.00 น.
 • ชั้น 3 ที่ตั้ง 119 ถนนราษฎร์ยินดี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110.

เพศชาย: เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยผู้บริหาร (ประสานงาน-เลขานุการ-ธุร... new

เซ้นส์ อินสปาย บิวตี้
เชียงใหม่
10,001 - 13,000 บาทต่อสัปดาห์
 • รับผิดชอบงานตามคำสั่งที่ได้รับการมอบหมายตามสายบังคับบัญชา ในฐานะผู้ช่วยส่วนตัวผู้บริหาร ที่กำกับดูแลงานด้านการตลาด โดยช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่และการปฏิบัติงาน อาท…

เจ้าหน้าที่อาวุโส/ เจ้าหน้าที่การเงิน ผู้ป่วยนอก & ผู้ป่วยใน new

บริษัท โรงพยาบาลวิมุต จำกัด
พญาไท, กรุงเทพมหานคร
 • ปริญญาตรี ทุกสาขา ประสบการณ์การเงินนอก/ใน อย่างน้อย 2 ปี.
 • โรงพยาบาลเอกชนทั่วไป ขนาด 230 เตียง ในเครือ บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน).

ช่างซ่อมบำรุง new

โรงพยาบาลเซ็นทรัลเชียงใหม่ เมโมเรียล
เชียงใหม่
 • งานซ่อมบำรุงอาคาร ปะปา ไฟฟ้า แอร์ ระบบฉุกเฉิน งานสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ซ่อมเครื่องมือแพทย์เบื้องต้น.
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป.

Get new jobs for this search by email