Create your resume - Let employers find you

โรงพยาบาล jobs

Sort by: relevance - date
Page 4 of 4,844 jobs

เจ้าหน้าที่ Admission (สาขาประชาชื่น)

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์
Thailand
 • เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 32 ปี (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร).
 • ตรวจสอบสิทธิผู้ป่วยในการเข้ารับการรักษาพยาบาล -ประเมินค่ารักษาพยาบาลในการเข้ารักษา…

ผู้ช่วยเหลือคนไข้(NA)

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์
Thailand +1 location
 • เพศหญิง อายุ 18 - 45 ปี - จบการศึกษามัธยมปลาย หรือ เทียบเท่า - จบหลักสูตรพนักงานผู้ช่วยพยาบาลอย่างน้อย 6 เดือน - มีความขยัน อดทน และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี -…

เจ้นหน้าที่พิจารณาสินไหม - fax claims (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม...

AWP Services (Thailand) Co., Ltd.
ราชเทวี, กรุงเทพมหานคร
25,000 - 30,000 บาทต่อเดือน
 • เวลาทำงาน 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ทำงานเป็นกะ ระหว่าง 8.00 น.
 • มีประสบการณ์ในสายงานบริการลูกค้า เช่น การทำงานในโรงพยาบาล, คลินิค, แผนกบริการลูกค้าประกันของโรงพยาบาล…

เจ้าหน้าที่ซักรีด (สาขาประชาชื่น)

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์
Thailand
 • สำเร็จการศึกษาระดับ ม.3 ขึ้นไป -บุคลิกดี มีใจรักบริการ ขยัน และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี -สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี -ทำงานเข้ากะได้ , มีความรับผิดชอบ …

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข พนักงานประจำตึก

โรงพยาบาลแม่จัน
แม่จัน, เชียงราย
 • ด้วยโรงพยาบาลแม่จัน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแนห่ง พนักงานประจำตึก จำนวน 1 อัตรา รายละเอ…

เจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ (สาขาประชาชื่น)

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์
Thailand
 • เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร).
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง -เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (หากเป…

เจ้าหน้าที่เวชระเบียน

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์
เมืองนนทบุรี, นนทบุรี
หน้าที่รับผิดชอบ : เจ้าหน้าที่เวชระเบียน คุณสมบัติ : เพศหญิง ปวช./ปวส./ป.ตรี สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร…

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์
เมืองนนทบุรี, นนทบุรี +3 locations
หน้าที่รับผิดชอบ : พยาบาลวิชาชีพ คุณสมบัติ : ป.ตรี พยาบาลศาสตร์ สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร…

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข เจ้าพนักงานพัสดุ

โรงพยาบาลแม่จัน
แม่จัน, เชียงราย
 • ด้วยโรงพยาบาลแม่จัน จังหวัดเชียงราย ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 ตำแหน่ง รายละเอียดเพิ่มเต…

หัวหน้าแผนกการเงิน

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์
Thailand
 • ปริญญาตรี ทางด้านบัญชีหรือการเงิน - ทำงานบริหารด้านการเงินไม่น้อยกว่า 3ปี - มีความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมสำเร็จรูป - มีประสบการณ์การทำงานใน…