Create your resume - Let employers find you

13,000 15,000 Svc jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 102 jobs

พนักงานขับรถเทลเลอร์บรรทุกน้ำมัน /รถบรรทุกน้ำมันสิบล้อ

บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด / บริษัท พี...
ขอนแก่น
20,000 - 30,000 บาทต่อเดือน
 • เพศชาย อายุ 23 ปี ขึ้นไป ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วเท่านั้น.
 • สนใจติดต่อ คุณ รุ่ง 084 - 4855751 //คุณเอก 081-846-0157.
 • 5> ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร เช่น ใบ สด.8 , สด.

เจ้าหน้าที่ประสานงานคลัง (คลังพีทีศรีราชา)

บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด / บริษัท พี...
ชลบุรี
 • บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด / บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน).
 • ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2531 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจ ค้าส่ง…

พนักงานขับรถบรรทุกน้ำมัน

บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด / บริษัท พี...
อุดรธานี +1 location
25,000 - 30,000 บาทต่อเดือน
 • สนใจติดต่อ คุณรุ่ง (ชาติชาย) 084 - 4855751หรือคุณเอก 081-846-0157.
 • มีโบนัสประจำปี / ที่พักฟรี / ชุดพนักงานฟรี /อบรมฟรี /บรรจุเข้าเป็นพนักงานประจำ **มีสวัสดิการด…

เจ้าหน้าที่ประสานงานคลังน้ำมันพิษณุโลก

บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด / บริษัท พี...
พิษณุโลก
 • บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด / บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน).
 • ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2531 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจ ค้าส่ง…

คนขับรถบรรทุกน้ำมัน

บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด / บริษัท พี...
กำแพงเพชร
25,000 - 30,000 บาทต่อเดือน
 • สนใจติดต่อ คุณรุ่ง (ชาติชาย) 084 - 4855751หรือคุณเอก โทร.
 • มีโบนัสประจำปี / มีที่พักฟรี / ชุดพนักงานฟรี / อบรมงานฟรี บรรจุเข้าเป็นพนักงานประจำ **มีสวัสดิการดี**.

เจ้าหน้าที่ขนส่ง ประจำคลังพีทีศรีราชา(คลังไทยออยส์)

บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด / บริษัท พี...
ชลบุรี
 • บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด / บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน).
 • ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2531 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจ ค้าส่ง…

เจ้าหน้าที่บัญชี คลังน้ำมันพีทีศรีราชา

บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด / บริษัท พี...
ชลบุรี
 • บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด / บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน).
 • ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2531 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจ ค้าส่ง…

พนักงานขับรถสิบล้อ / ขับรถเทเลอร์บรรทุกน้ำมัน

บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด / บริษัท พี...
สระบุรี
20,000 - 30,000 บาทต่อเดือน
 • เพศชายเท่านั้น อายุ 25 - 45 ปี.
 • สนใจติดต่อ คุณ รุ่ง โทร.084-485 5751 /คุณอภิเชษฐ์ 081 - 7537328.
 • ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2531 โดยมีวัตถุประสงค์เพื…

พนักงานขับรถเทรลเลอร์/สิบล้อบรรทุกน้ำมัน

บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด / บริษัท พี...
อุบลราชธานี
10,000 - 30,000 บาทต่อสัปดาห์
 • เพศชาย อายุ 23 - 35 ปี ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว.
 • สนใจสอบถามเพิ่มเติม คุณรุ่ง 084-485-5751/ คุณเอก 081-846 - 0157.
 • ที่พัก (ทุกสาขา หรือ พนักงานปฎิบัติงานต่างจังหวัด)…

ผู้จัดการร้าน,บาริสต้า กาแฟพันธุ์ไทย ประจำสาขา อุดร-นาดี จ.อ...

บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด / บริษัท พี...
อุดรธานี
11,000 บาทต่อสัปดาห์
 • บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด / บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน).
 • ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2531 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจ ค้าส่ง…

เจ้าหน้าที่บัญชีคลังน้ำมันพีที ศรีราชา ( บริเวณโรงกลั่นไทยออ...

บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด / บริษัท พี...
ชลบุรี
 • บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด / บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน).
 • ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2531 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจ ค้าส่ง…

เจ้าหน้าที่วางแผนและจัดระบบขนส่ง ประจำหนองแค

บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด / บริษัท พี...
สระบุรี
 • บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด / บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน).
 • ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2531 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจ ค้าส่ง…

บาริสต้า ประจำร้านกาแฟพันธ์ไทย ประจำสาขานครหลวง 2

บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด / บริษัท พี...
พระนครศรีอยุธยา
 • บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด / บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน).
 • ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2531 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจ ค้าส่ง…

เจ้าหน้าที่บัญชี ประจำคลังน้ำมันนครสวรรค์ (ต.ท่าน้ำอ้อย อ.พย...

บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด / บริษัท พี...
นครสวรรค์
 • บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด / บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน).
 • ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2531 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจ ค้าส่ง…

เจ้าหน้าที่ประสานงานจัดส่ง ประจำคลังน้ำมันศรีราชา ชลบุรี (ใก...

บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด / บริษัท พี...
ชลบุรี
 • บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด / บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน).
 • ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2531 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจ ค้าส่ง…

Get new jobs for this search by email