Create your resume - Let employers find you

Flash Express Co , Ltd jobs in กระทุ่มแบน, สมุทรสาคร

Sort by: relevance - date
Page 1 of 25 jobs

เจ้าหน้าที่เคมี (วิเคราะห์การชุบเครื่องประดับ)

Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd
กระทุ่มแบน, สมุทรสาคร
รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประจำ จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร (กระทุ่มแบน) เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง วันหยุด : ไม่ระบุ เวลาทำงาน : ไม…

ช่างภาพ (photographer)

Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd
กระทุ่มแบน, สมุทรสาคร
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร้โปรแกรม Photoshop หรือ Illustrator ในการตกแต่งภาพได้.

รองผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า

Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd
กระทุ่มแบน, สมุทรสาคร
 • 1.การศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา คณิตศาสตร์ สถิติ บัญชี หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง.
 • วันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ในระดับ รอง ผจก.ขึ้นไป และแผนกการตลาด.

รองหัวหน้าแผนกคลังสินค้า

Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd
กระทุ่มแบน, สมุทรสาคร
 • 3.ควบคุมการรับ-จ่าย สินค้าหมวด Semi Stock / Shelf stock.
 • 6.จัดทําสรุปรายงานการสุ่มเช็ค STOCK โดย AC (Semi stock).

ช่างแต่งงานทอง-งานเงิน

Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd
กระทุ่มแบน, สมุทรสาคร
 • 3.ดูแลรักษา อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพ และ รักษาความสะอาดพื้นที่ปฏิบัติงาน.
 • 2.มีประสบการณ์ในการแต่งตัวเรือนทอง Kและงานเงิน 2 ปี ขึ้นไป.

หัวหน้าแผนกคลังสินค้า

Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd
กระทุ่มแบน, สมุทรสาคร
 • 4.จัดทำ KPI Week และ KPI Balance.
 • 5.ตรวจสอบการคีร์ใบรับ ใบเบิก ในระบบ Axapta Program ก่อนทำการ Post ทุกครั้ง.
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา บริหารธุรกิจ บ…

training staff

Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd
กระทุ่มแบน, สมุทรสาคร
 • 3.ติดตามและสรุปผล การฝึกอบรมทั้ง OJT และหลังสูตรต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย.
 • 6.ติดตามและประสานงานเกี่ยวกับการ Pre-Presrnt และ Post-Presrnt ให้มีประสิทธิภาพ.

ล่ามภาษาจีน

Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd
กระทุ่มแบน, สมุทรสาคร
 • ชวย President ตรวจเบื้องตนเกี่ยวกับความครบถวนของเอกสารกอนสงให President อนุมัติ.

หัวหน้าแผนกวางแผนและติดตามการผลิต

Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd
กระทุ่มแบน, สมุทรสาคร
 • 2.ควบคุมแผนการผลิตของฝ่ายผลิตกับทีม Follow up ดูแลและกำหนดแผนการผลิตวัตถุดิบ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด.
 • 6.ดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ให…

jewelry designer (hand drawing)

Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd
กระทุ่มแบน, สมุทรสาคร
 • 2.ช่วยตรวจสอบเบื้องต้นภาพวาดของแผนกออกแบบ (Design) รวมถึง แม่พิมพ์ และลูกพิมพ์ของแผนกผลิตแม่พิมพ์ (Mold Making).

production manager

Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd
กระทุ่มแบน, สมุทรสาคร
 • Managing Production line to meet company KPIs.
 • Set up yearly budget plan and monitor that it remains according to plan.

account manager (ต่างประเทศ) new

Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd
กระทุ่มแบน, สมุทรสาคร
 • 1.ติดต่อประสานงาน เสนอราคาสินค้ากับลูกค้า ชาวต่างชาติ ยุโรป อเมริกา และ จีน.
 • Follow up with customers payments.

หัวหน้าแผนกบัญชีต้นทุน

Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd
กระทุ่มแบน, สมุทรสาคร
 • ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ เป้าหมายและนโยบายคุณภาพของบริษัท ฯ อย่างเคร่งครัด.

system analyst

Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd
กระทุ่มแบน, สมุทรสาคร
 • 1.เก็บข้อมูล Requirement จาก User ตามที่ได้ร้องขอมาให้กับ Programmer Team.
 • 2.จัดการวิเคราะห์ ออกแบบ และรวบรวมปัญหาให้กับทาง Programmer เบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง.

excel development staff

Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd
กระทุ่มแบน, สมุทรสาคร
 • ใช้โปรแกรม Ms.Office ,Visual Basic,SQL Sever ในการออกแบบและพัฒนา โปรแกรม Excel ขั้นสูง.
 • 2.แก้ไขโปรแกรม Excel ต่าง ๆ ที่เกิดปัญหาขั้น.

Get new jobs for this search by email