Create your resume - Let employers find you

Scg jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 175 jobs

ที่ปรึกษาโครงการอาคารเขียว SCG (Consulting)

กรุงเทพมหานคร
26,000 - 70,000 บาทต่อเดือน
 • ธุรกิจที่ปรึกษาด้านการบริหารงานบุคคล ให้บริการทั้งแบบ Recruitment และ Outsourcing ในตำแหน่งงานต่างๆ เช่น ธุรการ บัญชี ฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาด ฝ่ายไอที เป็นต้น.

HR manager new

บางพลี, สมุทรปราการ
18,000 - 25,000 บาทต่อเดือน
 • 6/18 ม.11 ถ.เทพารักษ์ ต.บางปลา อ.บางพลี.
 • เลขที่ 6/18 หมู่ที่ 11 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540.

Admin (ธุรการ)

ปราจีนบุรี
12,000 - 14,000 บาทต่อสัปดาห์
 • บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน).
 • บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ให้บริการ (EPC) Engineering, Procurement and Construction กลุ่มอุตสาหกรรมพล…

Sales & Customer Service Associate (เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและบริ... new

นนทบุรี
 • ตำแหน่งงานว่างSales & Customer Service Associate (เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและบริการฝึกอบรม) งานประจำ ขึ้นอยู่กับประสบ.
 • ทำงานวันจันทร์ – ศุกร์ (เวลา 08.30 -17.30 น.).

ที่ปรึกษาโครงการอาคารเขียว SCG (Simulation)

กรุงเทพมหานคร
26,000 - 70,000 บาทต่อเดือน
 • ธุรกิจที่ปรึกษาด้านการบริหารงานบุคคล ให้บริการทั้งแบบ Recruitment และ Outsourcing ในตำแหน่งงานต่างๆ เช่น ธุรการ บัญชี ฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาด ฝ่ายไอที เป็นต้น.

เจ้าหน้าที่ธุรการทรัพยากรบุคคลเกี่ยวกับงานนิติกร

นนทบุรี
18,000 - 20,000 บาทต่อเดือน
 • ปัจจุบัน K&O มีพนักงานกว่า 450 คน ให้บริการกับบริษัทชั้นนำของประเทศ เช่น AIA, SCB Life, ปตท., Mitsubishi Motor, TNT Logistic, บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส…

ผู้ช่วยช่างซ่อม(เครื่องกล) new

กรุงเทพมหานคร +1 location
 • งานซ่อมบำรุงเครื่องกลและไฟฟ้า โรงงานไทยเคนเปเปอร์ (ผลิตกระดาษ SCG Paper).
 • บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ให้บริการ (EPC) Engineering, Procurement and…

ช่างเจียรลูกกลิ้ง new

กรุงเทพมหานคร +1 location
 • งานซ่อมบำรุงเครื่องกลและไฟฟ้า โรงงานไทยเคนเปเปอร์ (ผลิตกระดาษ SCG Paper).
 • บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ให้บริการ (EPC) Engineering, Procurement and…

Senior HR (ชาย) (ประจำพนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา) new

พนมสารคาม, ฉะเชิงเทรา
18,000 - 25,000 บาทต่อเดือน
 • Senior HR (ชาย) (ประจำพนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา).
 • อายุ 28 40 ปี เพศชาย.
 • 70/4 หมู่4 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา.

พนักงานธุรการ (Administration Officer)

บางพลัด, กรุงเทพมหานคร
 • เราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทผู้ผลิตให้เป็นตัวแทนจำหน่ายเพียงหนึ่งเดียวในนระดับภูมิภาคเอเชีย และเรายังเป็นพันธมิตรกับองค์กรชั้นนำ เช่น SCG, PHARMAX, FASCINO…

เลขานุการผู้บริหาร ** รับด่วนมาก ** new

กรุงเทพมหานคร
9,930 บาทต่อสัปดาห์
 • พนักงานขาย (PC) ประจำ ไทวัสดุ สาขาภูเก็ต ถลาง.
 • เงินเดือนเริ่มต้น 9,930 บาท / ค่าครองชีพ 750 / ค่ารักษาพยาบาล วงเงินรวม 50,000 บาทต่อปี / OT / Commission / เบี…

ช่างอาคารอพาร์ทเมนต์ new

กรุงเทพมหานคร
9,930 บาทต่อสัปดาห์
 • ตำแหน่งงานว่างช่างอาคารอพาร์ทเมนต์ งานประจำ 9,930 + 750.
 • พนักงานขาย (PC) ประจำ บุญถาวร สาขา หาดใหญ่.
 • เงินเดือนเริ่มต้น 9,930 บาท / ค่าครองชีพ 750 / ค่าร…

เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานทรัพยากรบุคคล

นนทบุรี
18,000 - 20,000 บาทต่อเดือน
 • ปัจจุบัน K&O มีพนักงานกว่า 450 คน ให้บริการกับบริษัทชั้นนำของประเทศ เช่น AIA, SCB Life, ปตท., Mitsubishi Motor, TNT Logistic, บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส…

ช่างเทคนิคซ่อมบำรุง (ประจำพนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา)

พนมสารคาม, ฉะเชิงเทรา
10,000 - 20,000 บาทต่อสัปดาห์
 • รับผิดชอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน และการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆในโรงงาน ( ดำเนินการซ่อมบำร…

เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง (เพศหญิงเท่านั้น) ประจำสำนักงานใหญ...

กรุงเทพมหานคร
15,000 บาทต่อสัปดาห์
 • ปัจจุบัน K&O มีพนักงานกว่า 450 คน ให้บริการกับบริษัทชั้นนำของประเทศ เช่น AIA, SCB Life, ปตท., Mitsubishi Motor, TNT Logistic, บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส…

Get new jobs for this search by email