Create your resume - Let employers find you

Airasia jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 4 jobs

เปิดรับ air craft store ประจำสายการบิน air asia สนามบินเชียง...

บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
เชียงใหม่
15,000 - 20,000 บาทต่อเดือน
  • ทำงานเป็นกะ 12 ชั่วโมง เปลี่ยนระยะเวลา 4 วัน หรือ 4 คืน หรือทำ 2 หยุด 2 หรือ Office time วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น.

Air Craft Store ประจำสายการบิน Air Asia สนามบินเชียงใหม่

ดูรายละเอียด
เชียงใหม่
15,000 - 20,000 บาทต่อเดือน
  • ระดับเงินเดือน 15,000-20,000 ลักษณะการทำงาน 1.ตรวจ รับ-ส่ง-ตัดจ่าย อะไหล่เครื่องบิน.
  • 5.ทำงานเป็นกะ 12 ชั่วโมง เปลี่ยนระยะเวลา 4 วัน หรือ 4 คืน หรือทำ 2 หยุด 2…

พนักงานขับรถ

ดูรายละเอียด
ดอนเมือง, กรุงเทพมหานคร
12,000 - 13,500 บาทต่อสัปดาห์
  • ระดับเงินเดือน 12000-13500 ลักษณะการทำงาน ตรวจเช็คอุปกรณ์ภาคพื้น , ขับรถ , เติมน่ำมันอุปกรณ์ GSE และนำอุปกรณ์ GSE ไปต่อเข้าอากาศยาน.

ด่วน Air Craft Store ประจำสายการบิน Air Asia สนามบินเชียงใหม...

เชียงใหม่
15,000 - 20,000 บาทต่อเดือน
  • บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด ( i-SUPPORT Co., Ltd.).
  • จัดตั้งเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2552 ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน).
» Post your resume - It only takes a few seconds