Create your resume - Let employers find you

Apsara Beachfront Resort Villa jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 5 jobs

Laundry Staff (พนักงานซักรีด) new

ตะกั่วป่า, พังงา
 • Apsara Beachfront Resort and Villa.
 • อายุ 25 ปี - 45 ปี.
 • มีประสบการณ์ ในตำแหน่ง Laundry อย่างน้อย 1-2 ปี ขึ้นไป.
 • รถ รับส่ง เส้นตลาดเก่า เทศบาลตะกั่วป่า - โรงแรม.

Steward (พนักงานล้างจาน) new

ตะกั่วป่า, พังงา
 • Apsara Beachfront Resort and Villa.
 • รถ รับส่ง เส้นตลาดเก่า เทศบาลตะกั่วป่า - โรงแรม.
 • 45 Moo 2 kukkak Takuapa Phang-Nga 82190 Thailand.

IT Officer

ตะกั่วป่า, พังงา
 • Apsara Beachfront Resort and Villa.
 • มีความรู้ ความสามารถติดตั้งระบบเครือข่าย ระบบคอมพิวเตอร์ กล้องวงจรปิด และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง.

Technician (งานบำรุงรักษา ไฟฟ้า แอร์ ช่างสระน้ำ)

ตะกั่วป่า, พังงา
 • Apsara Beachfront Resort and Villa.
 • มีประสบการณ์ ด้านงานช่างซ่อมบำรุงรักษา ไฟฟ้า ,แอร์ , สระน้ำ อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป.

Cleaner (ด่่วนที่สุด)

ตะกั่วป่า, พังงา
 • Apsara Beachfront Resort and Villa.
 • มีประสบการณ์ ในตำแหน่งCleaner 6 เดือนขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ.
 • รถ รับส่ง เส้นตลาดเก่า เทศบาลตะกั่วป่า - โรงแรม.
» Post your resume - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email