Cb Richard Ellis jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
Job Type
Create your resume - Let employers find you
Page 1 of 14 jobs
ปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ วิศวกรรม หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง.
 • มีประสบการณ์ 3-5 ปี ขึ้นไป ในตำแหน่งผู้จัดการอาคาร ในส่วนของอาคารสำนักงาน โรงแรม หร…
ปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร
 • บันทึกข้อมูลการทำงานของระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้า/เครื่องกลให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วในด้านสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ และด้านสุขาภิบาล เป็นต้น.
ปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร
 • ตรวจสอบและบำรุงรักษางานระบบสาธารณูปโภค อาทิเช่น ระบบไฟฟ้า โทรศัพท์ เครื่องกล สุขาภิบาล ลิฟท์ บันไดเลื่อน และอุปกรณ์ภายในอาคารสูง คอนโดที่พักอาศัย ศูนย์การค้า.
ปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร
 • ให้คำแนะนำ คำปรึกษาแก่ผู้ขายและผู้ซื้อ ในเรื่องของราคา, เงื่อนไขในการซื้อขาย และลักษณะธุรกิจในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์.
ปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร
 • การดูแลการประสบอันตรายจากการทำงาน เช่น อันตรายจากไฟฟ้า , การเคลื่อนย้าย, การจัดเก็บวัสดุ สารเคมี.
ปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร
 • เพศ หญิงหรือชาย สัญชาติไทย อายุ 35-45 ปี.
 • ผู้ที่มีประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไป ในด้านการขายและการตลาด ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ.
ปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร
 • เพศชายหรือหญิง อายุ 28-40 ปี สัญชาติไทยเท่านั้น.
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาการตลาด ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง.
ปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร
 • รับผิดชอบการวิเคราะห์ การประเมินราคาทรัพย์สิน โดยรับผิดชอบตั้งแต่การเข้าไป inspect ทรัพย์สิน, ดำเนินการสำรวจตลาด, วิเคราะห์ข้อมูลและตัวเลขที่ได้มา เพื่อการเตร…
ปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านการตลาด หรือด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 1- 2 ปี.
ปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร
 • เก็บข้อมูลด้านอสังหาริมทรัพย์ - พื้นที่ค้าปลีก ห้างสรรพสินค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ซุปเปอร์สโตร์ พร้อมทั้งทำการถ่ายรูป.