Create your resume - Let employers find you

Pasona HR Consulting Recruitment Thailand Co ,ltd วุฒิปริญญาตรี jobs in กรุงเทพมหานคร

Sort by: relevance - date
Page 1 of 155 jobs

วิศวกรกระบวนการผลิต

Pasona HR Consulting Recruitment (Thailand) Co.,Lt...
กรุงเทพมหานคร
20,000 - 30,000 บาทต่อเดือน
 • Required work experience เพศชายหรือหญิงไม่กำหนดอายุ - วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่าในวิศวกรรมเคมีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง - เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นเป็นอย่างน้อย ม…

เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล/HR Officer

Pasona HR Consulting Recruitment (Thailand) Co.,Lt...
กรุงเทพมหานคร
 • Job detail • ดูแลกระบวนการรับสมัคร ทดสอบและสัมภาษณ์พนักงานใหม่ (คิดนอกกรอบได้) • ดูแลสวัสดิการพนักงาน เช่น เครื่องแบบพนักงาน ประกันสังคม ประกันสุขภาพ ฯลฯ …

ตัวแทนแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

Pasona HR Consulting Recruitment (Thailand) Co.,Lt...
กรุงเทพมหานคร
20,000 - 25,000 บาทต่อเดือน
 • Job detail ให้บริการสำหรับลูกค้าสถาบันตามจุดบริการ การให้บริการขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ตลาด และราคาเช่นเดียวกับการตระหนักในข้อ จำกัด สำรวจสภาพคล…

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า

Pasona HR Consulting Recruitment (Thailand) Co.,Lt...
กรุงเทพมหานคร
18,000 - 28,000 บาทต่อเดือน
 • บริการภายในศูนย์บริการธุรกิจและดูแลความเป็นระเบียบของพื้นที่รับผิดชอบได้แก่ ห้องประชุมขนาดเล็ก BC 1-3, VIP, The Living Room, Business Lounge , Kid’s Zone,Press…

เจ้าหน้าที่ภูมิสารสนเทศ

Pasona HR Consulting Recruitment (Thailand) Co.,Lt...
กรุงเทพมหานคร
 • Job detail -รับผิดชอบการทำงานที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) ในโครงการต่างๆ สนับสนุนข้อมูลระบบภูมิสารสนเทศ ให้กับผู้ประสานงานโครงการด้านสิ่งแวดล้อมและฝ…

เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส

Pasona HR Consulting Recruitment (Thailand) Co.,Lt...
กรุงเทพมหานคร
50,000 - 80,000 บาทต่อเดือน
 • Job detail • จัดทำบัญชีเจ้าหนี้,ลูกหนี้ • จัดทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3, 53 • จัดทำแบบภพ.30 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายผู้จัดการ.

ผู้ช่วยเลขานุการ/Assistant Secretary to MD

Pasona HR Consulting Recruitment (Thailand) Co.,Lt...
กรุงเทพมหานคร
25,000 - 35,000 บาทต่อเดือน
 • Occupation ผู้ช่วยเลขานุการ/Assistant Secretary to MD.
 • Job detail - เข้าประชุม จดบันทึก และจัดทำรายงานการประชุม (กรณีเลขานุการไม่อยู่) - จัดเตรียมเกี่ยวก…

วิศวกรการวางแผน (กำหนดการ)

Pasona HR Consulting Recruitment (Thailand) Co.,Lt...
กรุงเทพมหานคร
35,000 - 40,000 บาทต่อเดือน
 • Job detail จัดทำและตรวจสอบรายละเอียดการก่อสร้างโครงการ และการใช้งานทรัพยากรให้คุ้มค่า เตรียมเงินสดค่าการเชื่อมโยงโปรแกรมและโปรแกรมหลัก ปรับปรุงและบำรุงร…

สถาปนิกออกแบบวางผังโครงการ

Pasona HR Consulting Recruitment (Thailand) Co.,Lt...
กรุงเทพมหานคร
 • Job detail • ออกแบบ และเขียนแบบวางผังโครงการ และงานแลนด์สเคป • ประสานงานภายในองค์กร และบริษัทภายนอก ให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ภายใต้ระยะเวลา และต้นทุนที…

เจ้าหน้าที่ส่งออกต่างประเทศ

Pasona HR Consulting Recruitment (Thailand) Co.,Lt...
กรุงเทพมหานคร
30,000 - 55,000 บาทต่อเดือน
 • จัดทำ Invoice, Packing list เพื่อจัดส่งให้ฝ่ายบัญชีเพื่อให้ทางผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีลงนามก่อนจัดส่งให้ลูกค้า 5.

วิศวกรระบบ M&E

Pasona HR Consulting Recruitment (Thailand) Co.,Lt...
กรุงเทพมหานคร
 • Job detail ดูแลและควบคุมระบบปรับอากาศและประปา// ดูแลและควบคุมระบบไฟฟ้า ประกอบอาคาร ติดต่อประสานงานกับเจ้าของโครงการหน้างานและส่วนงานราชการ.

วิศวกรโครงสร้างและโยธา

Pasona HR Consulting Recruitment (Thailand) Co.,Lt...
กรุงเทพมหานคร
30,000 - 40,000 บาทต่อเดือน
 • Required work experience - เพศชายหรือหญิง วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่าในโยธา / โครงสร้างวิศวกรรมหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง - เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป วิศวกรรมมืออาช…

วิศวกรประมาณราคาอาวุโส

Pasona HR Consulting Recruitment (Thailand) Co.,Lt...
กรุงเทพมหานคร
 • Job detail รับผิดชอบงานด้านการถอดแบบ ประมาณราคา การคำนวนต้นทุน และงบประมาณการก่อสร้างโครงการ รวมทั้งควบคุมการเบิก-จ่ายงวดงาน และติดตามเอกสารการเบิกงวดงานจากผู้ร…

พนักงานขายสำหรับลูกค้าชาวต่างชาติญี่ปุ่น

Pasona HR Consulting Recruitment (Thailand) Co.,Lt...
กรุงเทพมหานคร
 • Business บริการ (โรงแรม, ท่องเที่ยว, ความงาม).
 • Job detail บริการและการขายแพคเกจทัวร์, ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถไฟไทย, จองโรงแรม ให้ลูกค้าญี่ปุ่น.

เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

Pasona HR Consulting Recruitment (Thailand) Co.,Lt...
กรุงเทพมหานคร
 • Job detail • ดูแลกระบวนการรับสมัคร ทดสอบและสัมภาษณ์พนักงานใหม่ (คิดนอกกรอบได้) • ดูแลสวัสดิการพนักงาน เช่น เครื่องแบบพนักงาน ประกันสังคม ประกันสุขภาพ ฯลฯ …

Get new jobs for this search by email