Create your resume - Let employers find you

Sumipol jobs

Page 1 of 8 jobs

ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกการเงิน

Sumipol
วัฒนา, กรุงเทพมหานคร
 • ด้านรายจ่าย / เจ้าหนี้ (ต่างประเทศ) / ค่าจ้างพนักงาน (Payroll).
 • 1.1) ตรวจเอกสารประกอบการจ่ายเงิน, การจ่ายเงินสดย่อย และเบิกชดเชยเงินสดย่อย ให้เป…

เจ้าหน้าที่ขาย (Sales Representative)

Sumipol
ระยอง +1 location
 • Job Position เจ้าหน้าที่ขาย (Sales Representative).
 • เพศชาย อายุ 25-35 ปี ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว.
 • สาขาเครื่องกลโรงงาน ช่างยนต์ เทคนิคการผลิต และปริญญาตรีด้านว…

Sale Engineer

Sumipol
ชลบุรี
 • สาขาช่างกลโรงงาน, ช่างยนต์, เทคนิคการผลิต / ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล, อุตสาหการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง.

E- commerce Project Manager

Sumipol
วัฒนา, กรุงเทพมหานคร
 • Job Position E- commerce Project Manager.
 • พัฒนาและบริหารธุรกิจ e commerce วางระบบงานและระบบ IT และการบริการ รวมถึงออกแบบการใช้งานที่ตอบโจทย์ลูกค้า.

Product Technician

Sumipol
วัฒนา, กรุงเทพมหานคร
 • เพศชาย อายุ 28 - 40 ปี.
 • มีประสบการณ์ทำงาน 3 ปีขึ้นไป เกี่ยวกับเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม มีความรู้ความเข้าใจในการเลือกใช้กลุ่มสินค้าที…

Project Sale

Sumipol
วัฒนา, กรุงเทพมหานคร
 • ประสานงานกิจกรรมการขายให้แก่ลูกค้า เสนอราคา รับคำสั่งซื้อ ทบทวน/แก้ไขข้อตกลง การเสนอราคา.
 • วุฒิการศึกษา ปวส., หรือปริญญาตรี สาขาการจัดการอุตสาหกรรม หรือบริหารธ…

Project Sale Supervisor

Sumipol
วัฒนา, กรุงเทพมหานคร
 • Job Position Project Sale Supervisor.
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หากเป็นด้านวิศวกรรมอุตสาหการ, เครื่องกล หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ.

We have removed 1 job posting very similar to those already shown. To see the additional result, you may repeat your search with the omitted job posting included.

» Post your resume - It only takes a few seconds