งานงานการผลิต

ตำแหน่งงานงานการผลิตที่ได้รับความนิยมสูงสุด

หางานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต

เลือกภาค

หางานพนักงานฝ่ายผลิต

เลือกภาค

หางานForeman

เลือกภาค

หางานเจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต

เลือกภาค

หางานโฟร์แมน

เลือกภาค

หางานOperator

เลือกภาค