งานงานบริการเฉพาะทาง

ตำแหน่งงานงานบริการเฉพาะทางที่ได้รับความนิยมสูงสุด

หางานคนสวน

เลือกภาค

หางานช่างไฟฟ้า

เลือกภาค

หางานล่ามภาษาจีน

เลือกภาค

หางานเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ

เลือกภาค

หางานช่างยนต์

เลือกภาค

หางานล่ามภาษาญี่ปุ่น

เลือกภาค

หางานช่าง

เลือกภาค

หางานช่างสำรวจ

เลือกภาค

หางานสจ๊วต

เลือกภาค

หางานช่างกลึง

เลือกภาค

หางานช่างเสริมสวย

เลือกภาค

หางานGardener

เลือกภาค

หางานช่างเครื่องกล

เลือกภาค

หางานช่างอิเล็กทรอนิกส์

เลือกภาค

หางานInstructor Fitness Center

เลือกภาค

หางานช่างเชื่อม

เลือกภาค

หางานช่างแอร์

เลือกภาค

หางานJapanese Interpreter

เลือกภาค

หางานช่างซ่อมบำรุง

เลือกภาค

หางานนักรังสีเทคนิค

เลือกภาค

หางานMaintenance Technician

เลือกภาค

หางานช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร

เลือกภาค

หางานพนักงานช่างยนต์

เลือกภาค

หางานMassage Therapist

เลือกภาค

หางานช่างทั่วไป

เลือกภาค

หางานพนักงานซ่อมบำรุง

เลือกภาค

หางานProduction Supervisor

เลือกภาค

หางานช่างทำเล็บ

เลือกภาค

หางานพนักงานซักรีด

เลือกภาค

หางานProject Coordinator

เลือกภาค

หางานช่างเทคนิค

เลือกภาค

หางานพนักงานทำความสะอาด

เลือกภาค

หางานSpa Reception

เลือกภาค

หางานช่างประกอบ

เลือกภาค

หางานพนักงานนวด

เลือกภาค

หางานSpa Therapist

เลือกภาค

หางานช่างประจำอาคาร

เลือกภาค

หางานพนักงานป้องกันการสูญเสีย

เลือกภาค

หางานTherapist

เลือกภาค

หางานช่างเฟอร์นิเจอร์

เลือกภาค

หางานพี่เลี้ยงเด็ก

เลือกภาค