งานงานบริหาร

ตำแหน่งงานงานบริหารที่ได้รับความนิยมสูงสุด

หางานผู้จัดการ

เลือกภาค

หางานหัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง

เลือกภาค

หางานHR Manager

เลือกภาค

หางานผู้จัดการโครงการ

เลือกภาค

หางานหัวหน้าแผนกบริหารฐานข้อมูล

เลือกภาค

หางานManagement Trainee

เลือกภาค

หางานผู้จัดการทั่วไป

เลือกภาค

หางานหัวหน้าแผนกบัญชี

เลือกภาค

หางานMarketing Manager

เลือกภาค

หางานผู้จัดการแผนกต้อนรับ

เลือกภาค

หางานหัวหน้าฝ่ายผลิต

เลือกภาค

หางานOperation Manager

เลือกภาค

หางานผู้จัดการฝ่ายการตลาด

เลือกภาค

หางานหัวหน้าแม่บ้าน

เลือกภาค

หางานProduction Manager

เลือกภาค

หางานผู้จัดการฝ่ายขาย

เลือกภาค

หางานAccounting Manager

เลือกภาค

หางานProduct Manager

เลือกภาค

หางานผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

เลือกภาค

หางานBrand Manager

เลือกภาค

หางานProject Manager

เลือกภาค

หางานผู้จัดการฝ่ายบัญชี

เลือกภาค

หางานBusiness Development Manager

เลือกภาค

หางานPurchasing Manager

เลือกภาค

หางานผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

เลือกภาค

หางานChief Accountant

เลือกภาค

หางานRestaurant Manager

เลือกภาค

หางานผู้จัดการฝ่ายผลิต

เลือกภาค

หางานDigital Marketing Manager

เลือกภาค

หางานSales Manager

เลือกภาค

หางานผู้จัดการร้าน

เลือกภาค

หางานDuty Manager

เลือกภาค

หางานSection Manager

เลือกภาค

หางานผู้จัดการโรงงาน

เลือกภาค

หางานFinance Manager

เลือกภาค

หางานSpa Manager

เลือกภาค

หางานผู้จัดการส่วนรับสินค้า

เลือกภาค

หางานFresh Manager

เลือกภาค

หางานTraining Manager

เลือกภาค

หางานผู้จัดการสาขา

เลือกภาค

หางานFront Office Manager

เลือกภาค

หางานผู้จัดการห้องอาหาร

เลือกภาค

หางานGeneral Manager

เลือกภาค