ผู้จัดการฝ่ายผลิต Jobs

ผู้จัดการฝ่ายผลิต Jobs by Region:

กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ นนทบุรี ลำพูน สระบุรี
ขอนแก่น ตรัง ปทุมธานี สงขลา
ฉะเชิงเทรา นครปฐม ปราจีนบุรี สมุทรปราการ
ชลบุรี นครราชสีมา ระยอง สมุทรสาคร