งานเลขา/ผู้ช่วย

ตำแหน่งงานเลขา/ผู้ช่วยที่ได้รับความนิยมสูงสุด

หางานผู้ช่วยกุ๊ก

เลือกภาค

หางานผู้ช่วยหัวหน้าแผนกบัญชี

เลือกภาค

หางานAssistant Front Office Manager

เลือกภาค

หางานผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

เลือกภาค

หางานเลขานุการ

เลือกภาค

หางานAssistant Manager

เลือกภาค

หางานผู้ช่วยทันตแพทย์

เลือกภาค

หางานเลขานุการผู้บริหาร

เลือกภาค

หางานExecutive Secretary

เลือกภาค

หางานผู้ช่วยผู้จัดการ

เลือกภาค

หางานเสมียน

เลือกภาค

หางานSecretary

เลือกภาค

หางานผู้ช่วยเภสัชกร

เลือกภาค

หางานAssistant Accounting Manager

เลือกภาค

หางานผู้ช่วยสมุห์บัญชี

เลือกภาค

หางานAssistant Director

เลือกภาค